درباره اجلاس

شصت و ششمین اجلاس وزرای بهداشت منطقه مدیترانه شرقی از تاریخ 22 تا 25 مهر ماه 1398 به میزبانی جمهوری اسلامی ایران در شهر تهران برگزار میگردد.

اجلاس سالیانه کشورهای عضو ، یکی از مهمترین رویدادهای منطقه ای در راستای تصمیم سازی و تنظیم سیاست های سلامت منطقه می باشد.
 
جمهوری اسلامی ایران برای چهارمین بار میزبان این اجلاس مهم منطقه ای می باشد . نشست شصت و ششم با حضور وزرای  22  کشور برگزار و در سه بخش پیش اجلاس ، بخش تخصصی اجلاس و بخش جانبی برگزار میگردد
 
از سوی دیگر حضور دکتر تدروس رئیس سازمان جهانی بهداشت در اجلاس شصت و ششم فرصت مغتنمی برای معرفی ظرفیت ها و دستاوردهای نظام سلامت می باشد.

 

اخبــارگالریهمکاران