اخبار


رییس دفتر مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت وارد تهران شد

رییس دفتر مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت به منظور حضور در شصت و ششمین اجلاس وزرای بهداشت منطقه مدیترانه شرقی وارد تهران شد.

احمد المنظری با استقبال مديركل همكارى هاى بين المللى وزارت بهداشت و دبیر شصت و ششمین اجلاس وزرای بهداشت کشورهای مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت، دقايقى قبل وارد تهران شد.

كارشناسان دفتر منطقه اى مديترانه شرقى سازمان جهانى بهداشت در اين سفر المنظرى را همراهى مى كنند.

شصت و ششمین اجلاس وزرای بهداشت منطقه مدیترانه شرقی با حضور ۲۱ کشور منطقه از ۲۲ تا ۲۵ مهر ۹۸ به مدت ۳ روز به میزبانی تهران برگزار می‌شود.اخبــارگالریهمکاران