اخبار


وزیر بهداشت عمان در بدو ورود به تهران: ایران بهترین نظام مراقبت اولیه سلامت و بهترین نظام بیمارستانی را در منطقه دارد

وزیر بهداشت عمان در بدو ورود به تهران گفت: ایران، نیروهای متخصص زیادی در حوزه بهداشت و درمان دارد و ما چند گروه را برای آموزش از جمله در حوزه پیوند قلب ایران فرستادیم.

دکتر احمد بن محمد بن عبید السعیدی وزیر بهداشت عمان در بدو ورود به تهران گفت: همکاری‌های بهداشتی و درمانی زیادی با ایران داریم و ایران همواره در منطقه الگو بوده است‌.

وی افزود: با توجه‌ به موفقیت همزمان ایران و عمان در اخذ گوهینامه سرخک،  در حال حاضر می‌توانیم در دو حوزه مالاریا و سل هم همکاری‌های مشابهی را شروع کنیم.

دکتر عبید السعیدی با بیان این که در مسیر حذف مالاریا قرار داریم گفت:  همانطور که اطلاع دارم ایران نیز در این مسیر قرار دارد و برای حل مسائل و مشکلات حوزه بهداشت و سلامت در منطقه راهکاری جز همکاری و مشارکت بین کشورهای منطقه وجود ندارد.اخبــارگالریهمکاران